design by team4. systems & computer networks | websolution, webdesign | www.team4.pl |
text used in the movie: Pik Korzhenevskoj,Pik Korjenevskoy,Pik Korzhenevsky, Peak Korzhenevskoj, ??? ????????????, Peak Communism, Peak Komunizmu, Pik Somoni, Samani, Samoni, Somani,Communismu, aklimatyzacji, aklimatyzacje, aklimatyzacyjny, alpamayo, alpejskie, alpinistka, alpinistów, alpinizmu, alpy, czterotysieczniki, czterotysieczników, sylwia bukowicka, jan dudarowski, pawel sokolowski, pawe3 soko3owski, kamil gabarski, dominik ziembowicz, jerzy kawiak, jakub michalak, dariusz szut, marcin miotk, pawe3 zimnicki, cezary woo, tomasz pawski, 3ukasz stocki, waldemar ?murko, krzysztof bigda, daniel kreutzer, dufourspitze, duszanbe, ekipa, ekspedycji, elbrus, everest, expedycji, gasherbrum, gawra, gór, góra, górski, górskich, góry, góre, himalajach, himalajskie, hindukuszu, karakorum, kghm, klub, klubu, korzeniewska, kor?eniewska, korzeniewskiej, kor—eniewskiej, kor?eniewskiej, lawiny, lodowca, lodowcem, lodowcu, lodowiec, moskvina, obóz, oomiotysieczne, oomiotysieczniki, pamir, pamirskie, pamirskiego, pamirskim, pamiru, pamirze, patronat, patronatem, peak, pik, plateau, pobiedy, siedmiotysiecznikiem, skalne, skalno, skalny, skalnych, skalnym, skaln1, ska3, ska3ach, somoni, sponsora, sponsoring, sponsorom, sponsoruj1, sponsorów, sportowej, sportowiec, sportow1, sportu, szczycie, szczyt, szczytem, szczytowego, szczytowej, szczytowy, szczytu, szczytów, tad—ykistanu, tad?yckich, tad?yckie, tad?yckim, tad?ykistan, tad?ykistanie, tad?ykistanu, wejOcie, wejocia, wejocie, wierzcho3ek, wierzcho3ka, wierzcho3ki, wierzcho3kiem, wroc3aw, wroc3awiu, wspina, wspinacz, wspinaczami, wspinaczce, wspinacze, wspinaczka, wspinaczki, wspinaczkowe, wspinaczkowego, wspinaczke, wspinaczy, wspina3, wypraw, wyprawa, wyprawach, wyprawom, wyprawy, wypraw1, wysokogórski, wysokogórskich, wysokogórskiego, wysokogórskiej, wysokogórsk1, zwi1zek, zwi1zkowej, zwi1zku, ociana, ocianie, ocian1, miedzynarodowa, miedzynarodowa,ekspedycja, expedycja, expedition, sponsorzy, II Festiwal Podró?nika im. Mateusza Hryncewicza 3-5 listopada 2006 Pilsko Hala Miziowa, g3ówna nagroda, festiwalu, podroznika, glowna
Strona wymaga Wtyczki FLASH i obsługi Skryptów JScript (JAVA) !!
Proszę zainstalować wtyczkę i/lub zaakceptować możliwość uruchamiania skryptów.